Velkommen med dit køretøj på Esnord!

ParkZone udfører parkeringskontrol på Esnords skoler på Milnersvej 48, Peder Oxes Alle 4 og Carlsbergvej 34.

Parkering er gratis for alle kursister, elever, ansatte og gæster på Esnord, men der skal parkeres korrekt jf. skiltningen på området.

Alle køretøjer (undtaget knallerter, motorcykler og trailere) skal derudover enten anvende de grønne parkeringspladser med p-skive eller registreres.
Se yderligere information om registrering herunder.

Hvis køretøjet ikke er registreret eller hvis man ikke parkerer korrekt jf. skiltningen i de anviste områder,vil man blive pålagt en afgift af ParkZone på

510 kroner

Dog udstedes dobbelt afgift ved parkering uden synlig tilladelse på pladser forbeholdt handikappede. Ordningen håndteres helt af Parkzone, og alle henvendelser skal ske til Parkzone.

Gæster

Som gæst er du velkommen til at parkere på alle parkeringsområder, der ikke er reserverede til særlige brugere.

Men følg anvisningerne på skiltene i området, og husk hver dag at registrere dit køretøjs nummerplade på den iPad, som er placeret centralt på skolen:

  • Milnersvej: Ved indgang A
  • Carlsbergvej: Ved receptionen
  • Peder Oxes Alle: Ved hovedindgangen

Registreringen gælder kun for den dag, som registreringen er foretaget. Indtaster du din e-mail adresse eller mobilnummer får du tilsendt en kvittering.

Ansatte og elever

Som elev, kursist eller ansat på Esnord er du velkommen til at parkere i forbindelse med studie eller arbejde i det omfang, at der er ledige pladser.

Men du skal registrere dit køretøjs nummerplade her før du parkerer, og du skal parkere korrekt jf. skiltningen på området.

Du kan til enhver tid ændre registreringen hvis du f.eks. udskifter dit køretøj eller låner et andet.

Der går op til 15 minutter fra du har registreret en nummerplade ind til parkeringstilladelsen er gyldig.

På alle skoler er der angivet et særskilt område forbeholdt personalet.

Log in

Du skal bruge samme brugernavn og adgangskode, som du har fået udleveret til Esnords computere. Som elev er det normalt UNI-login. For ansatte er det typisk dine initialer samt ”.esnord” – f.eks. ”JIDA.esnord”. Hvis du har glemt koden til dit UNI-login eller det af anden grund ikke virker kan du prøve at skifte koden på mobil.efif.dk. Virker det ikke kan din underviser nulstille koden via EASYIQ. Der findes en vejledning i Topdesk på intranettet. Er din konto låst skal den fejlmeldes til IT.

Brugernavn
Adgangskode